h૯ર૯ т๏∂αy, gર૯૯η т๏м๏ર


h૯ર૯ т๏∂αy, gર૯૯η т๏м๏રર๏ω
Ħ€Ř€ ŦØĐΔ¥, ǤŘ€€Ň ŦØΜØŘŘØŴ
ħєяє ŧødลy, gяєєη ŧøмøяяøw
нєяє тσ∂αy, gяєєη тσмσяяσω
ђέяέ Ƭøđάy, gяέέท Ƭøʍøяяøώ
ʜɛʀɛ †ѳɗąy, ɢʀɛɛɴ †ѳʍѳʀʀѳw
нєrє τσ∂αy, grєєท τσмσrrσω
Pink Petal Power on Flickr.

Pink Petal Power on Flickr.

Tagged: pinkpetalpowerpink petalpink petalspinkishpinkspink huepink huespink colorpink colorscolorcolorshuehuesflowerflowersfloweringflowereddofdepthdepth of fieldmacroevening primrosepink evening primrosewildflowerwildflowersstamenyellowyellow pollen

  1. here-today-green-tomorrow posted this